Datagedreven oplossingen voor de bouwopgave

Ontwikkelingen in digitale technologie geven aanleiding tot een datagedreven transitie in de ontwerp-, bouw-, en technieksector. Digitalisering is hiermee een van de belangrijkste enablers voor het behalen van de maatschappelijke doelstellingen in de gebouwde omgeving; een sterk versnelde renovatie van de bestaande bouw in de periode tot 2030 en 100% CO2-neutraal en circulair in 2050. De bouw is vanwege de hoge mate van specialisatie en decentralisatie van oudsher echter sterk versnipperd in kennis, kunde en vaardigheden. Binnen de BTIC-innovatieprogramma’s wordt deze versnippering doorbroken, een gezamenlijke kennisbasis ontwikkeld en worden mogelijkheden voor het mkb en onderwijs ontsloten. De BTIC-digitaliseringsagenda wordt interactief toegelicht met praktische voorbeelden zoals een datagedreven renovatieaanpak en de toepassing van digital twins. We gaan in gesprek over het delen van data over de hele keten heen, verdienmodellen en gebruik van BIM door het mkb. De input uit de sessie zal gebruikt worden om de vervolgaanpak verder aan te scherpen.

* Op dit beeldmateriaal rust copyright. Het is dus niet toegestaan om deze beelden zonder toestemming te hergebruiken. Kijk voor meer informatie op onze pagina Copyright.

Datagedreven oplossingen voor de bouwopgave