De toekomst van onze digitale identiteit

In vele sectoren en bij vele organisaties is het onderwerp digitale identiteit een hot topic. De digitale identiteit van Nederlandse burgers en de rol die de overheid daarin speelt is in bijna alle maatschappelijke sectoren relevant. Van de zorg tot het onderwijs. Van onze digitale economie tot onze online veiligheid. Ook in diverse verkiezingsprogramma’s en in het werkprogramma van de Europese Commissie is onze digitale identiteit een van de aandachtspunten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties formuleerde met hulp van diverse overheden, bedrijven en kennisinstellingen een visie op digitale identiteit. In deze sessie willen we met diverse maatschappelijke partijen een open gesprek voeren over de toekomst van onze digitale identiteit, de daarvoor benodigde infrastructuur, afspraken en wat partijen zien als de rol van de overheid hierin.

* Op dit beeldmateriaal rust copyright. Het is dus niet toegestaan om deze beelden zonder toestemming te hergebruiken. Kijk voor meer informatie op onze pagina Copyright.

De toekomst van onze digitale identiteit