Digitale geletterdheid voor iedereen

In deze sessie staat de vraag centraal hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle Nederlanders digitaal geletterd worden. Deze vraag is door de coronacrisis alleen maar actueler geworden.

We kijken hoe we digitale inclusie kunnen bevorderen aan de hand van drie projecten die worden uitgevoerd binnen de Digital Literacy Coalition (www.digital-literacy.nl). Deze samenwerking tussen 20 partijen, van onderwijs tot overheden, bedrijven en culturele instelllingen, wil van Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland maken. Dit kan een model bieden voor andere plaatsen in Nederland.

Concrete projecten die digitale geletterdheid (en daarmee digitale inclusie) vergroten worden steeds gekoppeld aan fundamenteel en valoriserend onderzoek. Doel is om in dit initiatief synergie te creëren tussen partijen en te onderzoeken welke initiatieven "werken". Dit maakt het mogelijk om sneller en effectiever digitale geletterdheid te bevorderen, en succesvolle interventies op te schalen.

In dit panel gaan we aan de hand van korte pitches en stellingen in gesprek met het publiek. We doen dat aan de hand van projecten tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de SKSG (digitale geletterdheid bij 8 tot 12-jarigen), Biblionet Groningen (IDO's en cursussen voor laaggeletterden) en Bossers&Cnossen (Tech Savy programma voor leraren en bedrijven).

* Op dit beeldmateriaal rust copyright. Het is dus niet toegestaan om deze beelden zonder toestemming te hergebruiken. Kijk voor meer informatie op onze pagina Copyright.

Digitale geletterdheid voor iedereen