Een veilig, open en vrij internet en het belang van internationale normen

Het internet is vervlochten in ons dagelijkse leven en heeft zich ontwikkeld tot een vitale infrastructuur. Het open en vrije karakter van het internet draagt bij aan de democratie, het aanjagen van mensenrechten en stimuleert innovatie en economische groei. Aan de vele voordelen zitten echter ook schaduwkanten, zoals oneigenlijke interventies door staten en andere partijen, en in de afgelopen jaren is steeds vaker de noodzaak uitgesproken om de open, vrije, stabiele en veilige kern van het publieke internet te beschermen. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een economische blik op het internet (telecommunicatie en interneteconomie) naar een blik gericht op de veiligheid (cybercrime, digitale spionage en cyberaanvallen). Deze focus op veiligheid kan leiden tot het inperken van de openheid van het internet. Het internet kan ‘kapot’ als we er niet meer vanuit kunnen gaan dat de informatie die we verzenden aankomt bij de ontvanger of als bepaalde informatie niet toegankelijk is.

Gezien het belang van de internet-infrastructuur is het noodzakelijk om de publieke kern van het internet te beschermen. Om deze bescherming te garanderen zijn 8 internationale normen ontwikkeld. In deze sessie worden enkele normen nader toegelicht en ingegaan op wat Nederland kan doen en nodig is om de normen dichterbij te brengen.

* Op dit beeldmateriaal rust copyright. Het is dus niet toegestaan om deze beelden zonder toestemming te hergebruiken. Kijk voor meer informatie op onze pagina Copyright.

Een veilig, open en vrij internet en het belang van internationale normen