Paneldiscussie Digitale Soevereiniteit

Er bestaat een groeiende bezorgdheid over het feit dat de burgers, bedrijven en lidstaten van de EU geleidelijk de controle verliezen over hun gegevens, over hun vermogen om te innoveren en over hun vermogen om de wetgeving in de digitale omgeving vorm te geven en te handhaven. Tegen deze achtergrond lijkt er steeds meer steun te ontstaan voor (nieuw) beleid dat gericht is op het vergroten van de Europese digitale soevereiniteit. In de Europese digitale agenda (‘Shaping Europe’s Digital Future’) is digitale soevereiniteit bijvoorbeeld een belangrijke driver voor de wetgeving en investeringen in digitaal die worden voorgesteld. Dit roept de vraag op hoe Nederland zich tot deze ontwikkelingen moet verhouden. Onder leiding van Directeur Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Focco Vijselaar gaan we in gesprek met experts over welke strategie wenselijk is voor Nederland en de EU.

* Op dit beeldmateriaal rust copyright. Het is dus niet toegestaan om deze beelden zonder toestemming te hergebruiken. Kijk voor meer informatie op onze pagina Copyright.

Paneldiscussie Digitale Soevereiniteit