Population Health Data NL: beter gezondheidsbeleid door toegankelijke data- & analysetools

Centraal in deze sessie staat het platform Population Health Data NL (PHDNL): een publiek platform (“nutsvoorziening”) voor het ondersteunen van doelmatig en evidence-based gezondheidsbeleid. PHDNL faciliteert het laagdrempelig en AVG-proof combineren van omgevings-, organisatie- en gezondheidsdata. Het biedt een etalage voor analyse-tools en modellen, zodat niet alleen data maar ook de aanpak gedeeld kan worden volgens FAIR principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Gebruikers worden ondersteund door een kenniscommunity van specialisten en intermediairs op het gebied van data & beleid. Partners van PHDNL zijn op dit moment overheden (gemeenten, provincies, Rijk), kennisinstellingen, bedrijven, zorgverzekeraars en (advies)bureaus. Aan de hand van concrete use cases (VNG) en gesprekken met partners (Health-RI, NL-AIC) laten we zien wat de toegevoegde waarde is van PHDNL in het maken van evidence-based inzicht en beleid. PHDNL: data-gedreven inzicht breed toegankelijk en toepasbaar voor Nederland.

* Op dit beeldmateriaal rust copyright. Het is dus niet toegestaan om deze beelden zonder toestemming te hergebruiken. Kijk voor meer informatie op onze pagina Copyright.

Population Health Data NL: beter gezondheidsbeleid door toegankelijke data- & analysetools