Stuur op waarden

De digitale transitie biedt prachtige kansen voor het onderwijs maar roept ook vragen op. Krijgen technologiebedrijven niet teveel grip op de inhoud van het onderwijs? Leidt de inzet van digitale middelen wel tot verbetering van onderwijskwaliteit en vergroting van leeropbrengst? Om de juiste keuzes te maken moeten we kijken naar het effect van digitalisering op de kernwaarden van het onderwijs. Het Rathenau Instituut, SURF en Kennisnet hebben nagedacht over de manier waarop onderwijswaarden als autonomie, kansengelijkheid en menselijkheid zich tot elkaar verhouden en hebben daarvoor een waardenkader ontwikkeld. Tijdens de sessie presenteren de instituten gezamenlijk de bèta versie van dit waardenkader. Met concrete voorbeelden zal worden geïllustreerd hoe dit kader helpt om digitalisering de gewenste kant op te sturen. We gaan het gesprek met elkaar aan over de manier waarop we onderwijswaarden kunnen vertalen in normen en ontwerpeisen teneinde ze in de hele digitale onderwijsinfrastructuur te verankeren. 

* Op dit beeldmateriaal rust copyright. Het is dus niet toegestaan om deze beelden zonder toestemming te hergebruiken. Kijk voor meer informatie op onze pagina Copyright.

Stuur op waarden