TechTwijfels

TechTwijfels is een kaartspel met dilemma's over recente technologieën (bv. augemented reality, biometrie etc.)
Het kaartspel (zowel in fysieke als digitale vorm) heeft als doel de maatschappij bewuster te maken van het bestaan van technologieën, daarover meer kennis te krijgen en mee te kunnen praten en beslissen (democratie).

Het spel vloeit voort uit de programmalijn Versterking technologisch burgerschap, onderdeel van de omgeving Nieuwe technologieën, Publieke waarden en Grondrechten, dat bewustwording als centraal element kent. De informatieverstrekking aan de hand van het spel gebeurt op evenwichtige wijze; zowel kansen als risico's worden belicht. Het spel kent ook een verdiepend lespakket voor het voortgezet onderwijs.

* Op dit beeldmateriaal rust copyright. Het is dus niet toegestaan om deze beelden zonder toestemming te hergebruiken. Kijk voor meer informatie op onze pagina Copyright.