Verantwoord en ethisch gebruik van data en AI: criminaliteit voorkomen en bestrijden met een balans tussen veiligheid en de bescherming van privacy

Nederland veiliger maken is en blijft het doel van de politie. Onveranderd is de politie 'waakzaam en dienstbaar' aan de waarden van de rechtsstaat. Digitalisering speelt een steeds grotere rol in alle aspecten van het politiewerk.  Van de politie wordt verwacht dat zij haar werk zo effectief en efficient mogelijk uitvoert en gebruik maakt van state of the art technologie. De inzet van geavanceerde algoritmes, AI en het gebruik van data zal dan ook een steeds grotere rol krijgen in het politiewerk, waaronder de opsporing en preventie van criminaliteit.

We gaan in gesprek met de deelnemers hoe de politie zo transparant mogelijk kan zijn, het vertrouwen van de burger kan behouden en zo verantwoord en ethisch mogelijk gebruik kan maken van data en AI. Zodanig dat criminaliteit wordt voorkomen en bestreden terwijl de balans tussen veiligheid en de bescherming van privacy van burgers is geborgd.

* Op dit beeldmateriaal rust copyright. Het is dus niet toegestaan om deze beelden zonder toestemming te hergebruiken. Kijk voor meer informatie op onze pagina Copyright.

Verantwoord en ethisch gebruik van data en AI: criminaliteit voorkomen en bestrijden met een balans tussen veiligheid en de bescherming van privacy