Aanmelden innovatiemarkt

De aanmelding voor de innovatiemarkt is op maandag 11 februari gesloten.

Hieronder kunt u nog lezen aan welke criteria een aanmelding moest voldoen en hoe het selectieproces verloopt.

Criteria

Een aanmelding voor de innovatiemarkt van de Nederland Digitaal Dag dient aan de volgende criteria te voldoen:

 • Als exposant beweegt u zich in het speelveld van digitalisering;
 • Dynamische presentatievorm (zien, doen, interactief);
 • Uw aanmelding komt bij voorkeur voort uit een publiek-private samenwerking;
 • Er wordt gezocht naar oplossingen en/of randvoorwaarden worden gecreĆ«erd;
 • Positieve insteek;
 • Bijdrage aan kansen van digitalisering zichtbaar maken;
 • Nieuwswaardig;
 • Niet-commercieel.

Vergeet ook niet de volgende gegevens te vermelden:

 • Titel expositie;
 • Korte beschrijving van de inhoud (maximaal 150 woorden);
 • Naam contactpersoon;
 • Namen van eventuele spreker(s) en/of presentator(en).

Selectieproces

Het projectteam van de Nederland Digitaal Dag selecteert maximaal 10 exposanten om aan de innovatiemarkt deel te nemen. De geselecteerde exposanten ontvangen op vrijdag 15 februari een bericht op het bij aanmelding opgegeven e-mailadres. Per ommegaande zal elke exposant moeten aangeven of de uitnodiging wordt geaccepteerd. De exposanten die niet zijn geselecteerd, ontvangen diezelfde dag ook een bericht.

Geselecteerd. En nu?

Geselecteerde exposanten ontvangen een briefing met daarin duidelijke instructies omtrent de expositie en de beschikbare ruimte. Elke exposant wordt gekoppeld aan een contactpersoon vanuit de projectorganisatie van de Nederland Digitaal Dag. Hij of zij onderhoudt het contact met de exposant en is bereikbaar voor inhoudelijke en praktische vragen.