Maandag 16 maart: Digitaal Talent Dag

Samenwerken aan talent voor een digitaal Nederland voor de toekomst

De maatschappij verandert snel. Iedereen heeft en krijgt steeds meer te maken met de digitaliserende samenleving. Denk voor het onderwijs aan gepersonaliseerd leren nu tot totaal nieuwe vormen van onderwijs. Meedoen en met vertrouwen gebruik kunnen maken van digitale dienstverlening is hierbij van groot belang. Dit vraagt niet alleen om voldoende digitale vaardigheden nu, maar ook om nieuwe competenties en vaardigheden voor de toekomst.

Onderwijs en een leven lang leren

Niet alleen voor onszelf als individu, maar ook om Nederland innovatief en creatief te houden is het belangrijk dat wij onszelf blijven ontwikkelen. Dit begint al van jongs af aan. Het onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Juist op dit moment worden de onderwijsdoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs herzien. Dit verbeterde curriculum zet meer dan hiervoor in op het ontwikkelen van de nieuwe competenties. Digitale geletterdheid is hierin ook als nieuw leergebied voorgesteld. Maar ook met een diploma op zak blijft een leven lang leren belangrijk.

Op de arbeidsmarkt is er specifiek behoefte aan voldoende ICT-talent. Daarbij moeten we naast nieuwe talenten ook de huidige talenten stimuleren en behouden. Dit vraagt om goede afstemming tussen wat onderwijsinstellingen leveren en de arbeidsmarkt aan talent en vaardigheden vraagt. En ook wat het bedrijfsleven hier zelf aan kan bijdragen.

Digitaal Talent Dag

Als onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven staan we samen voor de opgave om Nederland voor te bereiden om de toekomst waar de samenleving steeds verder digitaliseert. En om talenten te behouden en nieuwe talenten te stimuleren. Met de Digitaal Talent Dag op 16 maart 2020 in het MartiniPlaza in Groningen willen we deze opgave gezamenlijk oppakken.

Zo delen we kennis en good practices en verbinden we initiatieven om het lerend en innovatieve vermogen van het onderwijs te vergroten. Bieden we ruimte aan hackatons om divers digitaal talent op de uitdagingen van de toekomst in te zetten. Gaan we in discussie over de (ethische) dilemma’s die we tegenkomen. En benoemen we randvoorwaarden die nodig zijn om slimme en innovatieve samenwerking tussen onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven te versterken.

Voor wie is de Digitaal Talent Dag?

Deze dag is bedoeld voor iedereen die bezig is met de vernieuwing van onderwijs, van leraar en onderwijsontwikkelaar, tot schoolleider en onderwijsbestuurders. Deze dag is ook voor bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en wetenschap. Met name ook bedrijven en organisaties uit de noordelijke regio’s willen we verbinden rond het thema ‘Digitaal Talent’.

Deelnemen

Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij de Digitaal Talent Dag. Vanaf eind januari kunt u zich aanmelden als deelnemer. Blijf op de hoogte via de algemene conferentiepagina.