Digitaal Talent Dag

De Conferentie Nederland Digitaal gaat niet door vanwege de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op deze pagina leest u het programma dat voor de conferentie was gepland.

Bent u als leraar, onderwijsontwikkelaar, schoolleider of bestuurder betrokken bij de vernieuwing van het onderwijs? Wilt u voorbereid zijn op digitale innovaties die daarin een belangrijke rol spelen? Kom dan op maandag 16 maart naar de Digitaal Talent Dag in Groningen!

Het programma biedt:

 • Ruime mogelijkheden om mee te praten over de digitalisering van het onderwijs in zo’n 40 themasessies
 • interessante keynote van de ministers van OCW en van Danny Mekić
 • Veel gelegenheid tot netwerken op een uitgebreide innovatiemarkt

De Digitaal Talent Dag maakt deel uit van de Conferentie Nederland Digitaal 2020 in het MartiniPlaza in Groningen over de razendsnelle digitalisering die zich in Nederland voltrekt. Die duurt van 16 tot en met 19 maart 2020 maar u kunt zich ook voor één dag inschrijven. Deelname aan de Digitaal Talent Dag is gratis.

Voorlopig programma

Met een grote diversiteit aan deelnemers uit onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstituten

10:00

Binnenloop en ontvangst
doorlopende innovatiemarkt
25 stands met onderwijsinnovaties

11:00

Plenaire opening
11:00 wake-upcall dagvoorzitter Lars Sørensen: hoe wordt Nederland digitale koploper?
11:10 keynote Danny Mekic: het toekomstperspectief van onderwijs in de digitale samenleving
11:30 gesprek met minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob en met:

 • Linda Kool, expert Rathenau-instituut
 • Talitha Muusse, jonge ondernemer
 • Teun Noorduin, leraar
 • Iris Vis, voorzitter stuurgroep Noorden Digitaal
12:00

Noord-Experience
belevingservaring digitalisering met kunst en cultuur*

12:15

Lunch

12:30

Deelsessies: 35 sessies over 6 thema's. Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de sessies.

 1. digitale geletterdheid
 2. digitale inclusie
 3. dynamiek in het onderwijs
 4. Leven Lang Ontwikkelen
 5. talentstrategie
 6. van idee naar werkelijkheid
16:15 Plenaire afsluiting

16:15 wrap-up
16:30 Zomergasten meets College Tour: interview met minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven

16:50 afsluiting

* Aangeboden door de noordelijke regio aan de organisatie van de Conferentie Nederland Digitaal.

Overheid en bedrijfsleven: samen sterker

Deze inspirerende dag geeft een krachtige impuls aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Ook door een optimale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap te bevorderen.

Laat u inspireren door goede voorbeelden. Ga in debat over het onderwijs van de toekomst.

Achtergrond: onderwijs en een leven lang leren

Niet alleen voor onszelf als individu, maar ook om Nederland innovatief en creatief te houden, moeten wij onszelf blijven ontwikkelen. Dit begint al van jongs af aan. Het onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Juist op dit moment worden de onderwijsdoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs herzien. Dit verbeterde curriculum zet meer dan voorheen in op het ontwikkelen van de nieuwe competenties. Digitale geletterdheid is hierin ook als nieuw leergebied voorgesteld. Maar ook met een diploma op zak blijft een leven lang leren belangrijk.

Op de arbeidsmarkt is er specifiek behoefte aan voldoende ICT-talent. Daarbij moeten we naast nieuwe talenten ook de huidige talenten stimuleren en behouden. Dit vraagt om goede afstemming tussen wat onderwijsinstellingen leveren en de arbeidsmarkt aan talent en vaardigheden vraagt. En ook wat het bedrijfsleven hier zelf aan kan bijdragen.

Als onderwijs, wetenschap, overheid en bedrijfsleven staan we samen voor de opgave om Nederland voor te bereiden op de toekomst waarin de samenleving steeds verder digitaliseert. En om talenten te behouden en nieuwe talenten te stimuleren. Met de Digitaal Talent Dag op 16 maart 2020 willen we deze opgave gezamenlijk oppakken.