Programma 2021

De tweede editie van de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal vindt plaats van 8 tot en met 10 februari 2021. Het is een ‘digital’ only event en wordt in samenwerking met netwerkorganisatie Noorden Digitaal ingevuld. Het programma is, nadat u zich heeft aangemeld, volledig online te volgen op het platform Let’s get Digital.

De jaarlijkse conferentie is een initiatief van het kabinet. De conferentie wordt georganiseerd door drie ministeries: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

De programmering van de Conferentie Nederland Digitaal is gebaseerd op de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De programmering komt tot stand met bedrijven, overheden, kennisinstituten, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

De online editie van 2021, bestaat uit:

  • een hoofdprogramma
  • sessies in de 6 prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie

  • side-sessies
  • regionale side-events georganiseerd door Noorden Digitaal zoals (digitale) bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten etc.

Het programma kent een verdeling in de volgende thema’s:

  • artificiële intelligentie
  • datadelen en –toegang
  • digitale inclusie en vaardigheden
  • digitale overheid
  • digitale connectiviteit
  • digitale weerbaarheid

Programmaoverzicht

Download hier het programma van de conferentie.

Voorgaande edities

De succesvolle eerste conferentie was in maart 2019 in Hilversum. Er is kennis uitgewisseld, gedebateerd over ethisch digitaliseren en het Beraad Nederland Digitaal is voor het eerst bijeengekomen. Daarnaast zijn handen ineen geslagen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen. Bekijk alle opbrengsten van de eerste Conferentie Nederland Digitaal.

De eerste editie van de conferentie in beeld

Benieuwd naar de sfeer, de concrete resultaten en opbrengsten van de eerste Conferentie Nederland Digitaal? Deze eindfilm geeft u een indruk.

Eindfilm Conferentie Nederland Digitaal

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal 2019

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal