Programma 2021

Het kabinet is initiatiefnemer van de Conferentie Nederland Digitaal (CNLD). De ministeries van BZK, EZK en JenV organiseren de editie van 2021. Dit doen zij gezamenlijk met met Noorden Digitaal en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Samen met ondernemers, wetenschappers, onderwijskundigen en maatschappelijke organisaties geven ze het programma vorm.

In het verleden was er in de conferentie een onderscheid in thema’s en afzenders per dag, zoals bijvoorbeeld een Digitaal Talent Dag. Voor de komende editie valt alles onder onder 1 vlag: Nederland Digitaal.

De online editie van 2021, zal bestaan uit:

  • een hoofdprogramma
  • side-sessies
  • regionale side-events georganiseerd door Noorden Digitaal zoals (digitale) bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten etc.

Invulling programma 2021

Het programma van de CNLD beoogt een evenwichtige verdeling te hebben in de volgende thema’s:

  • artificiële intelligentie
  • datadelen en –toegang
  • digitale inclusie en vaardigheden
  • digitale overheid
  • digitale connectiviteit
  • digitale weerbaarheid
  • trends & toekomst

In tegenstelling tot de eerdere edities, nodigen we projecten, toepassingen en voorbeelden gericht uit om onderdeel uit te maken van het programma. De programmering van de conferentie van afgelopen maart is het inhoudelijke uitgangspunt, waarbij we aanvullingen doen op actualiteit en ontwikkelingen. Er is daarom geen open call voor sessies. De organisatie van de Conferentie Nederland Digitaal laat zich hierbij adviseren door de leden van de programmacommissie.

Alle sessies worden getoetst op basis van een criterialijst.

Planning voor invulling sessies

Planning voor invulling sessies
1e bijeenkomst programmacommissie 30 oktober
Matching sessies Nederland Digitaal Dag maart 2020 volgens criteria 6 november
Matching op sessies Nederland Talent Dag maart 2020 volgens criteria 9 november
Terugkoppeling sessiehouders 2020 vanaf 9 november
2e bijeenkomst programmacommissie 3 december
Opening inschrijving/registraties deelnemers 4 december
Oproep via programmacommissie aanvullingen sessies 9 november – 18 december
Programma sessies compleet 21 december
3e bijeenkomst programmacommissie 8 januari 2021
Conferentie Nederland Digitaal 8,9 en 10 februari 2021

Voorgaande edities

De succesvolle eerste conferentie was in maart 2019 in Hilversum. Er is kennis uitgewisseld, gedebateerd over ethisch digitaliseren en het Beraad Nederland Digitaal is voor het eerst bijeengekomen. Daarnaast zijn handen ineen geslagen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen. Bekijk alle opbrengsten van de eerste Conferentie Nederland Digitaal.

De eerste editie van de conferentie in beeld

Benieuwd naar de sfeer, de concrete resultaten en opbrengsten van de eerste Conferentie Nederland Digitaal? Deze eindfilm geeft u een indruk.

Eindfilm Conferentie Nederland Digitaal

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal 2019

Openingsfilm Conferentie Nederland Digitaal