Dinsdag 9 februari

Plenair programma

Het plenair programma start om 13:00 uur met de opening door de dagvoorzitter. Om 13:30 uur geeft Jaya Baloo een keynote.

De digitale transformatie doen we samen!

Tijd: 14:00 - 14:20 uur

Organisaties: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninrijksrelaties, Sociale Verzekeringsbank

Sprekers: Marieke van Wallenburg, Emine Ozyenici (master of change management MCM)

Beschrijving sessie: Een samenwerkende overheid in een digitaal getransformeerde werkelijkheid? Wat is er voor nodig om als overheid relevant te zijn in deze digitaal disruptieve tijd? Hoe organiseren we in een snel digitaliserende wereld onze dienstverlening en hoe pakken we maatschappelijke vraagstukken aan? Vraagstukken als de bescherming van publieke waarden en veiligheid maar ook inclusieve dienstverlening. Juist nu tijdens de coronacrisis blijkt hoe belangrijk het is dat iedereen digitaal mee kan blijven doen. Complexe maatschappelijke opgaven die vragen om een gemeenschappelijke aanpak. Maar hoe dan?

Nathan Ducastel, Marieke van Wallenburg en Jan van Ginkel gaan met elkaar in gesprek over de noodzaak om samen te werken aan vraagstukken ten gunste voor de digitale transformatie en komen met voorbeelden hoe dit concreet aan te pakken.

I-Partnerschap Rijk - Hogeronderwijs: IT-talent aan je verbinden en dankzij hen innoveren

Tijd: 14:30 - 14:50 uur

Organisatie: Sociale Verzekeringsbank, Nederlandse Emissieautoriteit, Belastingdienst, Fontys Hogeschool ICT, Hogeschool Saxion

Sprekers: Emine Ozyenici (master of change management MCM), Mark Bressers, Jan Polkerman, Ad Vissers, Anka Mulder

Chatmoderator: Dr. Cocky de Wolf

Beschrijving: Grote uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank zijn hét gezicht van de digitale dienstverlening van de Rijksoverheid. Hoe houden zij samen met het hoger onderwijs hun dienstverlening op peil, en ontwikkelen zij deze verder? En hoe helpt deze samenwerking om in een krimpende arbeidsmarkt IT-talent te interesseren voor het Rijk?

Emine Ozyenici (CIO Sociale Verzekeringsbank), Ad Vissers (directeur Fontys-ICT, voorzitter Hbo I-Raad), Jan Polkerman (CTO Belastingdienst) en Anka Mulder (bestuurslid vereniging hogescholen, voorzitter college van bestuur Saxion Hogescholen) vertellen hoe ze structureel samenwerken aan een toekomstbestendige digitale dienstverlening. Wat brengt die samenwerking hen concreet? Voer voor inspiratie is daarbij het onderzoek Arbeid in transitie van Bureau Denkwerk; hoe mens en technologie samen kunnen werken in de 21e eeuw.  Gespreksleider is Mark Bressers (directeur-bestuurder Nederlandse Emissieautoriteit).

De uNLock case: Valorisatie met mkb voor corona

Tijd: 15:00 - 15:20 uur

Organisatie: Dutch Blockchain Coalition (DBC), Ledger Leopard

Sprekers: Jeannine Peek (boegbeeld ICT), Peter Verkoulen, Olivier Rikken

Chatmoderators: Tijs Koops, Kirsten Overboom

Beschrijving: uNLock is een open source, non-profit applicatie die het mogelijk maakt om met 100% zekerheid een bewijs van coronatests/vaccinatie/immuniteit af te geven. Deze applicatie beschermt de privacy van de gebruikers en is gebaseerd op blockchaintechnologie. Jeannine Peek (boegbeeld ICT) spreekt Peter Verkoulen (DBC) en Olivier Rikken (CEO MKB bedrijf Ledger Leopard) over het op de markt brengen van de applicatie en de kracht van het mkb in de ontwikkeling.

Hoe verandert Nederland door digitalisering in 2030?

Tijd: 15:30 - 15:50 uur

Organisatie: Freshmark

Spreker: Mark Schipper

Chatmoderator: Elke Yntema

Beschrijving: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de versnelling van digitalisering? Hoe kan de overheid hierin faciliteren? Een workshop, die start met een trendpresentatie, dan volgt een opdracht voor de deelnemers en we ronden af met een visieverhaal.

Publieke waarden

Tijd: 16:00 - 16:20 uur

Organisaties: volgt

Sprekers: volgt

Beschrijving sessie: volgt

Deelsessies dinsdag 9 februari