Maandag 8 februari

Plenair programma

Het plenair programma start om 13:00 uur met de opening door de dagvoorzitter. Om 13:25 uur is de Noord Experience en om 13:30 uur start de eerste keynotespreker.

Noord Experience

Tijd: 13:25 - 13:30 uur

Organisaties: provincie Drenthe, Rijksuniversiteit Groningen, Alledaags, Ziuz

Sprekers: Esmeralda Top, Marcel Broersma, Antje Meindersma, Gerrit Baarda

Beschrijving: De Noord Experience is een cadeau aan de Conferentie Nederland Digitaal.

Als gastregio wilden we er in maart 2020 de congresgangers mee verwelkomen in de regio: een kunstuiting met inhoud dat in het theater de bezoekers moest inspireren en verbazen.

In de gewijzigde situatie, in februari 2021, wordt de kunstvorm dan wel anders, achter de inhoud; de boodschap, staan we nog steeds.

Waar de Noord Experience de gasten in meeneemt:

  • De razendsnelle ontwikkeling van technologie
  • Het belang van verbinding bij het tot stand komen hiervan
  • De kracht van ecosystemen die door verbinding ontstaan
  • Welke mindset nodig is om in die ecosystemen te acteren

De congresbezoeker gaat na het zien van de Noord Experience vol energie en geïnspireerd de conferentie in. Hij staat AAN.

Toekomstverkenning digitalisering 2030

Tijd: 16:00 - 17:00 uur

Beschrijving: In de komende update van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS2021) willen we een vooruitblik opnemen van relevante trends en ontwikkelingen tot 2030.
We willen daartoe opdracht geven voor een toekomstverkenning, bijvoorbeeld in de vorm van een trendanalyse. De opdracht is: identificeer en duidt voor de komende tien jaar de meest relevante ontwikkelingen voor de digitale transitie. Het primaire doel is het dus een basis te verschaffen voor een verdere discussie over de langere termijn van digitalisering en het ontwikkelen vaan beleid daarvoor, binnen het kabinet en binnen de departementen.

Deelsessies maandag 8 februari