Woensdag 10 februari

Plenair Programma

Het plenair programma start om 13:00 uur met de opening door de dagvoorzitter. Om 13:30 uur geeft Marietje Schaake haar keynote.

TechTwijfels

Tijd: 14:30 14:50 uur

Organisaties: EDG Media

Sprekers: Pauline de Pater, Barbara Raadsen

Chatmoderator: mr. drs. Frank van der Meyden

Beschrijving: TechTwijfels is een kaartspel met dilemma's over recente technologieën (bv. augemented reality, biometrie etc.)

Het kaartspel (zowel in fysieke als digitale vorm) heeft als doel de maatschappij bewuster te maken van het bestaan van technologieën, daarover meer kennis te krijgen en mee te kunnen praten en beslissen (democratie).

Het spel vloeit voort uit de programmalijn Versterking technologisch burgerschap, onderdeel van de omgeving Nieuwe technologieën, Publieke waarden en Grondrechten, dat bewustwording als centraal element kent. De informatieverstrekking aan de hand van het spel gebeurt op evenwichtige wijze; zowel kansen als risico's worden belicht. Het spel kent ook een verdiepend lespakket voor het voortgezet onderwijs.

Quantum Delta NL: Update Quantum ontwikkeling in NL

Tijd: 15:00 - 15:20 uur

Organisaties: Quantum Delta NL, QT/e - TU/e

Sprekers: Freeke Heijmans, Jesse Robbers, Servaas Kokkelmans

Chatmoderator: Jesse Robbers, Irene Rompa

Beschrijving: In de ontwikkeling Quantum Technologie loopt NL voorop. Quantum Technologie is de basis voor toekomstige super computers, cloud en de Digitale infra structuur. De NL Quantum Sector heeft zich recent verenigd in QuantumDeltaNL. Waar staan we in Nederland? Waar staan we internationaal en wat is er nodig voor de toekomst?

Women in Tech – gezamenlijk streven naar een inclusieve(re) en diverse(re) tech sector 

Tijd: 15:30 - 15:50 uur

Organisaties: Tablomonto Ventures, NLdigital, RISE, KPN

Sprekers: Tamara Obradov, Yeni Joseph, Dieuwke van Buren, Ronald Nieuwenhuis

Beschrijving: Tijdens deze interactieve panelsessie gaat NLdigital, de branchevereniging voor de digitale sector, in gesprek met diverse stakeholders (bedrijfsleven en investeerder) over het belang van en het streven naar een inclusieve(re) en diverse(re) tech sector. Waarom is (gender) diversiteit zo belangrijk? Hoe kan het dat er nog (te) weinig vrouwen werken in de tech sector? Wat zijn relevante praktijkvoorbeelden om dit te verbeteren? Aan de hand van concrete voorbeelden en praktische tips gaan we op zoek naar de uitdagingen en potentiele oplossingen die zorgen voor meer diversiteit en inclusie in de tech sector. 

Noorden Digitaal Talent Award

Tijd: 16:00 - 16:20 uur

Sprekers: host, winnaars, juryvoorzitter

Beschrijving sessie: We willen de winnaars van de Noorden Digitaal Talent Award graag een podium geven op de conferentie. Een korte inleiding belang digitalisering in onderwijs, presentatie winnaars middels een (video)pitch, eventueel toekennen van de ConferentiePluim (stemmen door deelnemers) interactie met deelnemers middels chatmoderatie / eventuele host. Eventuele prijsuitreiking door Mona Keijzer live, ofwel een paar vooraf opgenomen woorden van haar aan winnaars middels videoboodschap.

Mogelijke interactie met een ondernemer uit het veld, die paar prikkelende vragen aan studenten kan stellen (en vice versa). Al la Dragons Den.

Deelsessies woensdag 10 februari