Concurreren met platforms

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 12.15 - 13.05 uur

Zaal: Erik de Vries (boven, 1e etage, niet rolstoeltoegankelijk)

Thema: Een dynamische digitale economie

Inhoud

In deze sessie komt een aantal nieuwe vraagstukken voor het competitief houden van platformmarkten aan bod, die voortkomen uit de snelle ontwikkeling van de digitale economie en de rol van een aantal grote platforms daarin.

Spreker(s)

Volgt

Samenwerkende partners

  • CTO Amsterdam
  • Digitale Samenwerking, programmalijn Work & Organisations
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • SER (Sociaal-Economische Raad)