Smart Industry Fieldlabs

Een fieldlab is een praktijkomgeving waar ondernemers en kennisinstellingen intensief samenwerken en experimenteren met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie. Door onderzoek en technologie met business- en verdienmodellen in de praktijk te verbinden, dragen fieldlabs bij aan baanbrekende innovaties. Tegelijk zorgen ze voor extra werkgelegenheid in uiteenlopende sectoren, van de melkveehouderij tot de metaalnijverheid en van defensie tot hightech softwarebedrijven. Fieldlabs zijn onderdeel van de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021.

Smart Industry Fieldlabs

Inmiddels heeft Smart Industry maar liefst 41 fieldlabs opgezet en zijn er 5 overkoepelende Smart Industry Hubs van start gegaan. Een Smart Industry Hub is een consortium van partijen die de regionale samenwerking versterken. Ze hebben daar precies in kaart wat in welk fieldlab gebeurt.

Elk fieldlab heeft programma’s die ten minste 3 jaar lopen onder begeleiding van een programmacoördinator. Ieder programma heeft:

 • diverse private en publieke partners
 • financiering
 • afstemming met andere fieldlabs

Fieldlab en publiek-private samenwerking

Vanaf de start in 2015 gaat er een totaal van 240 miljoen euro om in de fieldlabs. Hiervan is 100 miljoen (40%) privaat. Dit onderstreept het publiek-private karakter van Smart Industry. In de fieldlabs zijn ongeveer 600 bedrijven actief betrokken.

Wat een fieldlab zo bijzonder maakt is samenwerking. Innovatie ontstaat niet alleen in 1 bedrijf, maar juist steeds meer in de interactie tussen bedrijven.

De fieldlabs vormen de ecosystemen en een vruchtbare basis voor vooruitstrevende ontwikkelingen. Deze regionale publiek-private samenwerking is bij uitstek een Nederlandse kwaliteit. Dit is noodzakelijk om te profiteren van de grote technologische veranderingen die komen.

Smart Industry Fieldlab hand

Onderzoek TNO

Uit onderzoek van TNO uit 2018 blijkt dat ‘Fieldlabs bij uitstek geschikt zijn voor de ontwikkeling van technologische vernieuwingen en spin-offs’ en dat ze digitalisering in het MKB versnellen. Zo zijn de bedrijven SupplyDrive en Tradecloud ontstaan vanuit fieldlabs. Met behulp van datadeling helpen zij maakbedrijven ketensamenwerking te verbeteren. Het voordeel voor de maakbedrijven is hierdoor dat:

 • ze beter kunnen concurreren
 • de kwaliteit vooruit gaat
 • het productieproces efficiënter en flexibeler kan worden ingericht

De Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021 is opgesteld door:

 • FME
 • Koninklijke Metaalunie
 • ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Kamer van Koophandel
 • TNO

Meer informatie

Benieuwd wat een fieldlab voor u kan betekenen? Smart Industry roept u op om u met uw bedrijf ook aan te sluiten bij een fieldlab.

Kijk voor meer informatie of waar het dichtstbijzijnde fieldlab in uw regio zit op onze kaart met proeftuinen. U vindt hier het complete overzicht van fieldlabs.

Voor meer informatie over Smart Industry kunt u terecht op smartindustry.nl.