Dutch Blockchain Coalition

In de Dutch Blockchain Coalition (DBC) werken overheid, universiteiten en hogescholen samen met bedrijfsleven. De coalitie heeft als doel om een omgeving in Nederland te creëren waarin gebruikers op een veilige en betrouwbare manier met blockchain kunnen werken.

Overhandiging Visie Dutch Blockchain Coalition
Overhandiging van het visiedocument van de Dutch Blockchain Coalition. Vlnr: Rob van Gijzel, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops

Blockchain is een digitale technologie om data op een vertrouwde manier vast te leggen, zonder tussenkomst van een derde partij, zoals een bank of notaris. Een blockchain bestaat uit transacties of databestanden waarvan er telkens een aantal gebundeld worden in elektronisch verpakte en versleutelde 'blokken'. Die verschillende blokken worden aaneengeregen tot een ketting, een 'chain'. Die chain met blokken ligt vast op elke computer die meedoet aan het blockchain-netwerk. Elke computer heeft er een identieke kopie van. Omdat een partij alleen een transactie via een blockchain kan doen als de data van de transactie identiek is bij alle aangesloten computers, kan de inhoud van de blokken niet veranderend worden. Daarin ligt de veiligheid van de blockchain. Gebruikers kunnen eenmaal opgeslagen data niet meer wijzigen.

De coalitie heeft een actieagenda waarin 3 actielijnen zijn uitgezet:

 1. ontwikkelen van bouwstenen voor digitale identiteiten
 2. realiseren van condities voor het benutten van Blockchain – onder andere het opzetten van een onderzoeksagenda
 3. ontwikkelen en realiseren van een Human Capital Agenda

Bouwstenen voor digitale identiteiten

In de eerste actielijn werkt de DBC aan een digitale identiteit waar burgers zelf voor 100 procent de controle over houden. De zogenaamde Self-Sovereign Identity (SSI). Daarmee bepalen burgers zelf wat ze van hun digitale identiteit willen delen, bijvoorbeeld alleen dat je ouder dan 18 bent en niet of je man of vrouw bent, wat je koopgedrag is en welke sites je graag bezoekt.

Condities voor benutten blockchain

Bij de tweede actielijn is gekeken of bestaande wet- en regelgeving wel genoeg aansluit bij blockchain-techniek. Wat is ervoor nodig om blockchain goed te kunnen toepassen. Het gaat dan om juridische, ethische, sociale en economische aspecten.

Wat ook bij de tweede actielijn hoort, is het opzetten van een onderzoeksagenda. Onder de naam ‘Dutch Blockchain Research Agenda’ buigt de wetenschap zich over blockchain-vraagstukken zoals:

 • betrouwbaarheid
 • duurzaamheid
 • governance (bestuurlijke vraagstukken)

Daarnaast werkt de coalitie internationaal samen met onder andere de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en de Europese Commissie aan afspraken over:

 • standaardisatie
 • normering

Human Capital Agenda

Blockchain is een vrij nieuwe technologie. Om ervoor te zorgen dat er toch genoeg professionals met kennis van blockchain zijn, is de derde actielijn op de Human Capital Agenda gericht. Hogescholen en universiteiten werken daarin samen aan de ontwikkeling van lesstof over blockchain. Tegelijk is een overzicht gemaakt wie waar aan welke blockchain-toepassing werkt. Op die manier kunnen bedrijfsleven, studenten en universiteiten en hogescholen elkaar makkelijker vinden. Dit komt de ontwikkeling van blockchain-kennis in Nederland ten goede.

Blockchain: 6 use cases

De afgelopen jaren heeft de DBC een aantal blochchain-toepassingen verkend. In 2019/2020 gaan bedrijven, onderzoekers en overheden die samenwerken binnen de DBC 6 use cases van blockchain onderzoeken en in de praktijk brengen. Deze zes zijn:

 1. Self-Sovereign Identity (SSI)
  Digitale identiteit (SSI) is ontzettend belangrijk. Wanneer je identiteit in blockchain is vastgelegd, is bijvoorbeeld identiteitsfraude veel moeilijker.
 2. Logistiek
  Logistieke handelingen vast te leggen in een blockchain maakt de hele transportketen transparanter en betrouwbaarder. Hierdoor verminderen administratieve lasten en kosten levert blockchain CO2-reductie op.
 3. Onderwijscertificaten en diploma’s
  Door officiële documenten zoals diploma’s en certificaten vast te leggen in een blockchain zijn ze makkelijker de delen en te verifiëren.
 4. Pensioen
  Hoeveel pensioen iemand heeft opgebouwd is met blockchain veel sneller inzichtelijk dan met het huidige systeem. Daarbij kunnen ook de administratiekosten omlaag, wanneer iemand vaak van baan wisselt.
 5. Compliance by design
  Meer transparantie en automatisering van subsidieprocessen maakt het het proces makkelijker, eerlijker en efficiënter. Blockchain biedt die mogelijkheid.
 6. Hypotheken
  Een hypotheekaanvraag kost tijd door de papierwinkel die ervoor nodig is. Blockchain kan dit vervangen door een digitaal proces en daardoor versnellen.

Voor deze 6 use cases bouwt de DBC in een publiek-private samenwerking aan betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchain-toepassingen. Deze toepassingen zijn belangrijk voor de samenleving en de Nederlandse economie. Daarmee zijn het aantoonbaar waardevolle toepassingen van deze technologie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Dutch Blockchain Coalition op dutchblockchaincoalition.org.