Publicatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie

In juni 2018 presenteerden de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2018-2021. Met deze strategie wil het kabinet de positie van Nederland als digitale koploper van Europa behouden.