AI-strategie voor Nederland

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 11.15 - 13.05 uur

Zaal: Theater Platform (boven, 2e etage, niet rolstoeltoegankelijk)

Thema: AI in NL

Inhoud

Schuif aan in het World Café en draag bij aan het Strategisch Actieplan AI voor Nederland. Hoofddoel: AI optimaal benutten voor waardevolle innovatie, economische groei en maatschappelijke ontwikkeling. Dat vereist een heldere visie en concrete acties.

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • Ministerie van EZK (en andere departementen: BZK, I&M, J&V, OCW, SZW, VWS)
  • CIO Office