Blockchain en Quantum: digitalisering 3.0

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 12.15 - 13.05 uur

Zaal: On Air (is niet rolstoeltoegankelijk)

Thema: Maatschappelijke en economische kansen van digitalisering (1)

Inhoud

Team dutch digital delta identificeert, prioriteert en programmeert digitale innovaties waarmee maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt. Door publieke en private partijen bijeen te brengen in innovatie-coalities met enerzijds focus op maatschappelijke uitdagingen, anderzijds een focus op sleuteltechnologieën.

Digitale innovaties transformeren de manier waarop we leven en werken.

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • IBM
  • Dutch Blockchain Coalition
  • Team dutch digital delta