Cyber Innovation Hub

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 14.15 - 15.05 uur

Zaal: Erik de Vries (boven, 1e etage, niet rolstoeltoegankelijk)

Thema: Een weerbare digitale samenleving

Inhoud

In de Cyber Innovation Hub werken departementen, onderzoeksinstellingen en bedrijven samen aan gezamenlijke en geprioriteerde veiligheidsvraagstukken op het gebied van cyber(security). Het doel van de Cyber Innovation Hub is cyberkennis en - kunde in Nederland te versterken, innovaties en experimenten te faciliteren en een ecosysteem van partners te bouwen zodat we toekomstige cyberdreigingen het hoofd kunnen bieden.
De Cyber Innovation Hub staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een ecosysteem dat cyberexperts en innovators samenbrengt. Het moet deel uitmaken van een groter cybersecurity innovatienetwerk in Europa en verbinding maken met andere soortgelijke initiatieven en centers of excellence op dit gebied, alsook met andere relevante actoren.

De werkwijze van de overheid wringt met de noodzakelijke cyber en digitale innovatie. De cyber innovation hub moet daar een oplossing voor bieden.

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • KPN, TNO, Fox-IT, Cap Gemini
  • Ministerie van Defensie
  • Ministeries van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties