Digitaal burgerschap, vaardigheden en rechten

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 12.15 - 13.05 uur

Zaal: Showroom

Thema: Ethiek, grondrechten en inclusie in de digitale tijd

Inhoud

In de 21ste eeuw hebben burgers digitale vaardigheden nodig en moeten zij mediawijs zijn, maar hebben burgers ook een omgeving nodig om die vaardigheden te kunnen uitoefenen. Burgerrechten en solide maatschappelijke instituties zijn daarom essentiƫle elementen van technologisch burgerschap. In deze sessie onderzoeken hoe we beide kanten van technologisch burgerschap kunnen realiseren.

De burger van de toekomst heeft digitale vaardigheden en digitale rechten.

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • Mediawijzer
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Rathenau
  • SER (Sociaal-Economische Raad)