Digitalisering in de landbouw: van digibeet tot digiboer

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 12.15 - 13.05 uur

Zaal: Anton Philips (boven, 1e etage, niet rolstoeltoegankelijk)

Thema: Maatschappelijke en economische kansen cvan digitalisering (2): het Agrodomein

Inhoud

Toekomstige boeren werken met robots, satellieten, sensoren en data-analyse, waarmee de landbouwpraktijk schoner, groener en duurzaam productiever wordt. De transitie naar digitale landbouw roept ook nieuwe uitdagingen op, voor de boer, voedselketen, overheid en consumenten.

Landbouw is simpel, maar niet eenvoudig. Een computer kan schaken, maar heeft ie ook boerenverstand?

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • WUR