Digitaliseringsagenda funderend onderwijs

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 15.15 - 16.05 uur

Zaal: Theater Platform (is niet rolstoeltoegankelijk)

Thema: Onderwijs & arbeidsmarkt van de toekomst

Inhoud

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met haar partners een Digitaliseringsagenda voor het primair en voortgezet onderwijs opgesteld. Deze agenda geeft richting aan de ontwikkelingen in de sector op het gebied van innovatie en digitalisering.

Laat digitalisering werken voor het onderwijs.

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • Kennisnet
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Nederland ICT
  • PO-Raad
  • VO-raad