Opschudding binnen de overheid: Startup in Residence

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 14.15 - 15.05 uur

Zaal: Piet Mondriaan (boven, in hotel, niet rolstoeltoegankelijk)

Thema:  De Digitale overheid

Inhoud

Het Startup in Residence (SIR) programma is initieel gestart in San Francisco. Daar wilde de overheid meer gebruik maken van de innovatieve denkkracht van startups en tegelijkertijd ambtenaren de kans geven om kennis te maken met de ‘startup way of working’. Binnen het SIR programma zet de overheid maatschappelijke vraagstukken uit bij startups en deze krijgen de kans om vijf maanden ‘in residence’ samen met ambtenaren een innovatieve oplossing uit te werken tot een passend product of dienst. Tijdens de sessie leren deelnemers beleid maken op een ‘startup’ manier; in een design sprint van een week met een duidelijke focus op de burger!

Binnen de sessie wordt aandacht besteed aan:

  • Hoe zet je als overheid een SIR programma op en wat levert het op?
  • Hoe werk je als overheid/ambtenaar op een ‘startup’ manier? Wat kunnen we als overheid leren van startups?"

Bringing governments and startups together!

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • Gemeente Den Haag
  • NOVUM