Regie op gegevens; een (r)evolutie?

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 15.15 - 16.05 uur

Zaal: Jeanne Roos (boven, 1e etage, niet rolstoeltoegankelijk)

Thema: Een dynamische digitale economie

Inhoud

Laat u inspireren door ervaringsdeskundigen die vanuit zorg, schuldhulpverlening en hypotheekverstrekking vertellen over de impact van ‘regie hebben op uw gegevens’ en ga in gesprek over wat dit vraagt van de samenleving in het algemeen en beleidsbepalers in het bijzonder.

Laat u inspireren door ervaringsdeskunidgen die vanuit zorg, schuldhulpverlening en hypotheekverstrekking vertellen over de impact van 'regie hebben op je gegevens' en ga in gesprek over wat dit vraagt van de samenleving in het algemeen en beleidsbepalers in het bijzonder.

Spreker(s)

Volgt

Samenwerkende partners

  • CIO Platform Nederland
  • Medmij/zorgdomein (bestaande samenwerking VWS, Patiëntenfederatie en andere partners)
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (programma Regie op Gegevens)
  • TNO
  • VNG/gemeentelijk domein