Thuisarts.nl: de digitale dokter voor iedereen

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 15.15 - 16.05 uur

Zaal: Mies Bouwman (beneden, rolstoeltoegankelijk)

Thema: Maatschappelijke en economische kansen van digitalisering (1)

Inhoud

Om de zorg in de toekomst bereikbaar en betaalbaar te houden voor alle Nederlanders moeten we betere digitale oplossingen gaan bieden. Digitale gezondheidsinformatie gaat hierbij een grote rol spelen, bijvoorbeeld door zorggebruikers middels data te faciliteren bij zelfzorg. Thuisarts.nl heeft laten zien wat de impact kan zijn van betrouwbare en toegankelijke online informatie en -adviezen: Twee jaar na de lancering was het aantal telefonische en korte huisartsconsulten over de beschreven klachten en ziektebeelden gedaald met bijna 12%. Wij willen stappen maken voor de doorontwikkeling van Thuisarts.nl: hoe krijgen zorggebruikers in de toekomst betrouwbare informatie op maat? En hoe kunnen we AI toepassen om de dienstverlening te optimaliseren en nog persoonlijker te maken? 

Thuisarts.nl als nutsvoorziening maakt informatie over gezondheid en ziekte continu toegankelijk voor álle Nederlanders.

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Patiëntenfederatie Nederland