Transparantie en uitlegbaarheid van AI

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 11.15 - 12.05 uur

Zaal: Mies Bouwman (beneden, rolstoeltoegankelijk)

Thema: Ethiek, grondrechten en inclusie in de digitale tijd

Inhoud

AI wordt steeds vaker ingezet, maar is niet per definitie neutraal en kan grote gevolgen voor mensen hebben. Daarom is er steeds meer behoefte aan transparantie en uitlegbaarheid van AI. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Het algoritme heeft toch niets te verbergen?

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • CIO Platform Nederland
  • ECP I Platform voor de InformatieSamenleving
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • TNO
  • VNO-NCW
  • VSNU programma Digital Society - Programmalijn Responsible Data Science