Verantwoord innoveren: grondrechten als chefsache

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 maart

Tijd: 15.15 - 16.05 uur

Zaal: Piet Mondriaan (boven, in hotel, niet rolstoeltoegankelijk)

Thema: Ethiek, grondrechten en inclusie in de digitale tijd

Inhoud

Technologische innovaties, zoals AI, bieden overheidsorganisaties veel kansen mits we ze inzetten met respect voor grondrechten en publieke waarden. Hoe creëer je als bestuurder daarvoor randvoorwaarden en hoe trek je daarin samen op met innovatiepartners?

Verantwoorde innovatie betekent continu nadenken én transparant zijn over de morele keuzes die je maakt als overheid.

Spreker(s)

Samenwerkende partners

  • ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
    • TU Delft