Commit2Data @ ICT.OPEN

Praktische informatie

Naam
Commit2Data @ ICT.OPEN

Doelgroep
Commit2Data onderzoekscommunity, wetenschap en bedrijfsleven

Datum
Woensdag 20 maart 2019

Organisator
Commit2Data

Contactgegevens
E-mail: info@commit2data.nl

Betrokken partners
NWO, ECP I Platform voor de InformatieSamenleving

Welke doelstelling heeft het event?

  • Kennisoverdracht tussen onderzoeksgroepen, wetenschappers, bedrijven en beleidsmakers;
  • Verbeterd contact tussen relevante onderzoeksgroepen, bedrijven en andere relevante partijen;
  • Verbeterde zichtbaarheid van het spectrum aan Commit2Data gerelateerd onderzoek.

Op welk deel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie richt het event zich?

De ruim 45 Commit2Data onderzoeksprojecten richten zich op de sleuteltechnologie√ęn Big Data en AI binnen 9 verticals (gezondheid, energie, logistiek, smart industry, agro, etc.). Commit2Data onderzoek is altijd cross-sectoraal van aard (datascience √®n een sector). Zij focussen zich op onderwerpen rond data delen en data analytics waarbij in de praktijk steeds meer de nadruk komt te liggen op machine learning technieken.