Commit2Data @ ICT.OPEN

Praktische informatie

Naam
Commit2Data @ ICT.OPEN

Doelgroep
Commit2Data onderzoekscommunity, wetenschap en bedrijfsleven

Datum
Woensdag 20 maart 2019

Organisator
Commit2Data

Contactgegevens
E-mail: info@commit2data.nl

Betrokken partners
NWO, ECP I Platform voor de InformatieSamenleving

Welke doelstelling heeft het event?

  • Kennisoverdracht tussen onderzoeksgroepen, wetenschappers, bedrijven en beleidsmakers;
  • Verbeterd contact tussen relevante onderzoeksgroepen, bedrijven en andere relevante partijen;
  • Verbeterde zichtbaarheid van het spectrum aan Commit2Data gerelateerd onderzoek.

Op welk deel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie richt het event zich?

De ruim 45 Commit2Data onderzoeksprojecten richten zich op de sleuteltechnologieën Big Data en AI binnen 9 verticals (gezondheid, energie, logistiek, smart industry, agro, etc.). Commit2Data onderzoek is altijd cross-sectoraal van aard (datascience èn een sector). Zij focussen zich op onderwerpen rond data delen en data analytics waarbij in de praktijk steeds meer de nadruk komt te liggen op machine learning technieken.