VWData Symposium 2019

Praktische informatie

Naam
VWData Symposium 2019

Ondertitel Nederlands
AI, AI, AI: Zorgvuldig Waarde(n)vol
Ondertitel Engels
AI, AI, AI: of Value and Vigilance

Doelgroep
Stakeholders uit wetenschap, industrie en beleid/politiek, alsook geïnteresseerde deelnemers uit andere NWA Routes

Datum
Maandag 18 maart 2019

Organisator
NWA Startimpulsprogramma VWData, specifiek Big Data Route boegbeeld Prof. Inald Lagendijk (TU Delft)

Contactgegevens locatie
Flint, Coninckstraat 60, 3811 WK, Amersfoort

Website:
Vwdata2019.escience-events.nl

Betrokken partners
VWData consortium met voornaamste (leidende) organisaties: TU Delft, TNO, Netherlands eScience Center

Welke doelstelling heeft het event?

De doelstellingen van het VWData Symposium zijn 3-ledig:

  1. Debat over recente (socio-technische) wetenschappelijke voortgang om verantwoord gebruik van big data mogelijk te maken (op basis van het centrale dagthema: AI, AI, AI: Zorgvuldig Waarde(n)vol);
  2. Ter ondersteuning van (1), het presenteren van het maatschappelijk, economisch en wetenschappelijk belang van de specifieke aims en scope van het VWData Startimpulsprogramma, alsook het presenteren van de binnen de VWData projecten behaalde eerste resultaten;
  3. Uitvloeisel van (1), het plenair bediscussiëren van de doelstellingen van de NWA Big Data Route, ter verkrijging van input voor een mogelijk herijking voor de (nabije) toekomst.

Op welk deel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie richt het event zich?

Als NWA Startimpulsprogramma streeft VWData eveneens maximale verbinding na tussen de initiatieven onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Het symposium sluit aan op de doelstelling tot het 'versterken van het fundament' voor digitalisering (met o.a. privacy-bescherming als voornaam onderwerp) met de voornaamste focus op (1) 'grensverleggend onderzoek en innovatie' en (2) 'grondrechten en ethiek in de digitale tijd'. Daar VWData ook ‘waardecreatie’ met Big Data nastreeft zijn eveneens raakpunten met de doelstelling: 'een dynamische digitale economie'.