Investeren in innovatie app - TNO

De Investeren in innovatie app is een interactief framework voor beleidmakers en beslissers. Aan de hand van de digitaliseringsstrategie leidt de app de gebruiker op de stand langs disruptieve technologieën, gekoppeld aan de interesse of vakmatige focus van de gebruiker. Waarom is investeren in 5g technologie cruciaal in onze weg naar kringlooplandbouw? Hoe maakt Self Souvereign Identity technologie een einde aan ‘stroperigheid’ in de zorg? Wat is er nodig om beleidsnota’s automatisch te genereren door middel van AI? De gebruiker krijgt precies te horen welke sleuteltechnologieën het verschil gaan maken in zijn of haar sector.