Nationaal Smart City Living Lab, een keten van living labs

Het programma Nationaal Smart City Living Lab heeft als doel ervaring op te doen bij de digitalisering van de openbare ruimte. Het bestaat uit begeleiding, opleiding, kennisdeling, Internet of Things (IoT), data en software.

Beeld: Thijs ter Hart
Beeld: Thijs ter Hart
Beeld: Thijs ter Hart