Quickscan innovatie- en handelskansen voor de Nederlandse ICT-sector in Duitsland

De quickscan van Technopolis identificeert de kansen voor Nederlandse ICT-bedrijven en kennisinstellingen in Duitsland op het gebied van onderzoek en innovatie en handel. Dit rapport is een aanvulling op het eerdere KPMG-rapport 'Export opportunities of the Dutch ICT sector to Germany'

Het Technopolis-rapport focust ook op onderzoek en innovatie en richt zich op deels andere ICT-focusgebieden dan het KPMG-rapport. Zo zijn bijvoorbeeld blockchain en AI niet in het KPMG-rapport behandeld en wel in de quickscan van Technopolis.