Bedrijven en overheid ontwikkelen Nederlandse AI-strategie

Kunstmatige intelligentie (AI) is aan een wereldwijde opmars bezig. Ook in Nederland biedt AI kansen voor de maatschappij en de economie. Maar, AI komt ook met uitdagingen. Zo kan AI door analyse van grote hoeveelheden data ongemerkt de keuze(vrijheid) van mensen sturen, beïnvloeden en beperken.

AINED: publiek-private coalitie

Bedrijven en de overheid hebben het initiatief genomen tot de oprichting van AINED. Deze publiek-private coalitie gaat op zoek naar de mogelijkheden van AI en naar meer zekerheid over wat er wel en niet. Het initiatief komt van het Topteam dutch digital delta, VNO-NCW, ICAI, NWO en TNO, ondersteund door The Boston Consulting Group en DenkWerk.

Het eerste resultaat is het rapport AI voor Nederland waarin onderwerpen geïdentificeerd zijn waarmee Nederland het verschil kan maken. Onderwerpen zoals onderzoek en innovatie, human capital, ethiek, mkb en startups. De leden van de coalitie, waaronder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), zijn nu in gesprek met een brede groep bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke instellingen om de doelen om te zetten in acties. 

Het AINED-rapport vormt ook een belangrijke bouwsteen voor het strategische actieplan AI dat het kabinet in het voorjaar van 2019 wil uitbrengen.  

Meer informatie: www.dutchdigitaldelta.nl