Tegenwoordig is in de klas een hele wereld aan informatie binnen handbereik. Met één muisklik, swipe of stemcommando krijgen kinderen van nu antwoorden waar vroeger hele zoektochten voor nodig waren. Digitalisering heeft de toegang tot informatie radicaal getransformeerd. De komende jaren zal digitalisering het leren nog verder transformeren. Digitalisering biedt kansen voor verbetering van het onderwijs zelf en vraagt tegelijkertijd dat het onderwijs aan de digitale geletterdheid van leerlingen en leraren werkt.

Steeds meer scholen koppelen hun ambities aan de inzet van digitale hulpmiddelen in hun organisatie. Leraren gebruiken meer digitale leermiddelen, toetsen en toepassingen in hun lessen. Dit geeft meer mogelijkheden voor het variëren met lesmateriaal en resulteert in onderwijs op maat voor leerlingen. Vanwege de werkdruk en het lerarentekort is in het onderwijs grote behoefte aan tijd en ruimte. Doordachte digitalisering kan helpen bij het creëren hiervan.

Daarnaast wordt van leerlingen verwacht dat zij actuele kennis en vaardigheden ontwikkelen. Digitale geletterdheid behoort tot de basis die een leerling vandaag de dag nodig heeft om te kunnen functioneren in de samenleving. Het onderwijs heeft leraren en scholen nodig die leerlingen op de digitale toekomst voorbereiden.

De digitaliseringsagenda voor het primair en voortgezet onderwijs is een initiatief van de ministeries van OCW en EZK, de PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet en wordt gesteund door een groot aantal partijen uit het onderwijs. De agenda markeert de start van een nieuw gesprek over onderwijs en digitalisering. Iedereen is welkom om via deze agenda aan deze belangrijke ontwikkeling bij  te dragen. Deze agenda heeft de ambitie om een goede samenwerking binnen het onderwijs en tussen het onderwijs en andere partijen, zoals het bedrijfsleven, te bevorderen. We concentreren ons de komende jaren op de volgende vijf speerpunten:

  • leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door samen en met anderen te leren;
  • leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd;
  • digitale leermiddelen werken voor de gebruiker;
  • infrastructuur is veilig, betrouwbaar en toekomstvast;
  • ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft structurele aandacht.

Volledige digitaliseringsagenda

Bekijk de volledige digitaliseringsagenda.