Digitaal samenleven

Tijdens de Conferentie Nederland Digitaal is de alliantie Digitaal Samenleven aan het publiek van de conferentie gepresenteerd. Centraal in de alliantie staat digitale inclusie; hierbij gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden én het bewaken van een gezonde balans tussen een offline en online leven. In de alliantie werken publiek-private organisaties samen om iedereen in Nederland mee te kunnen laten profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt.

Laurentien van Oranje heeft namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en private partijen, tijdens het afsluitende plenaire programma van de Conferentie Nederland Digitaal, het belang van deze alliantie benadrukt en partijen in de zaal uitgenodigd om zich ook aan te melden en gezamenlijk met digitale inclusie aan de slag te gaan.

Aansluiten

Partijen kunnen zic h nog altijd melden om zich bij de alliantie aan te sluiten. Stuur voor meer informatie een bericht naar Lea Bouwmeester, kwartiermaker Alliantie Digitaal Samenleven: lea.bouwmeester@ecp.nl.