Ethische gedragscode

Nederland ICT heeft tijdens de Conferentie Nederland Digitaal een ethische gedragscode AI gelanceerd als leidraad voor haar leden. Volgens Nederland ICT is een gedragscode nodig omdat AI, naast de kansen voor het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken, ook ethische vraagstukken met zich meebrengt. Vraagstukken die een verantwoordelijkheid met zich meebrengen, die Nederland ICT niet uit de weg gaat. De gedragscode is tijdens het evenement Nederland Digitaal Dag van de conferentie overhandigd aan staatsecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat).

De ethische gedragscode AI is tot stand gekomen na veelvuldig en zorgvuldig overleg met specialisten van verschillende sectoren en externe experts. Het komend jaar wordt de gedragscode breed onder de aandacht gebracht van de leden van Nederland ICT, maar ook onder niet leden. De gedragscode wordt ook besproken met verschillende ministeries.