Loket Digitale Economie meldingsformulier

* verplichte velden

Wat is concreet de belemmering?*

Is bekend met welke wet- en regelgeving de belemmering te maken heeft? Zo ja, welke?*

Wat hebt u al gedaan om deze belemmering weg te nemen? Zijn er al stappen gezet om deze belemmering weg te nemen, zo ja, welke? Wie hebt u daarbij betrokken?*

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het loket Digitale Economie gebruikt uw persoonsgegevens om uw melding te behandelen. Uw gegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. We bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor toezichts- of opsporingstaken noodzakelijk is.

Akkoordverklaring(verplicht)