Omscholingstraject Make IT Work

De metropoolregio Amsterdam telt een groot aantal IT-vacatures. Volgens cijfers van het Amsterdam Economic Board zijn dat er in het voorjaar van 2015 circa 12.000. Naast dit tekort aan IT-specialisten is er ook werkloosheid onder hoger opgeleiden. Het project Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan. De Europese commissie heeft dit project uitverkozen tot best practice op het gebied van digitale vaardigheden.

IT-omscholing

Cursisten kunnen zich laten omscholen tot Software Engineer of Business Analytics Specialist. Ook is er ruimte voor de IT’ers in wording om competenties te ontwikkelen die aansluiten bij behoeften van de bij dit project betrokken werkgevers. Naast programmeren zal er aandacht zijn voor samenwerking en communicatievaardigheden. Doel van het project is de cursisten in het eerste deel een goede en actuele opleiding aan te bieden waarmee de cursisten in het tweede deel van de omscholing aan de slag kunnen gaan bij één van de deelnemende bedrijven of instellingen.

Make IT Work maakte tot september 2017 deel uit van het door de Amsterdam Economic Board opgestelde regioplan ‘Werk maken van talent’, waarin tien maatregelen worden genomen om op te leiden of om te scholen voor banen binnen kansrijke sectoren. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Metropoolregio Amsterdam en werkgevers investeren samen in Make IT Work. De Hogeschool van Amsterdam is uitvoerder van dit project.

Meer informatie: www.it-omscholing.nl