Partnership Talking Traffic voor slimmer verkeer met behulp van data

Verkeerslichten die automatisch op groen springen en voor het overige verkeer op rood wanneer er een ambulance of brandweer met gillende sirenes aankomt, navigatie die automatisch omleidt bij een wegversperring, of een directe verwijzing naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden waaraan partijen binnen het Partnership Talking Traffic werken om het verkeer veiliger en slimmer te maken.

Het Partnership Talking Traffic is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), decentrale overheden en bedrijfsleven. In totaal investeren ze tot en met 2020 samen 90 miljoen euro. De samenwerking met de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en automotivebranche is opgezet om tot slimme oplossingen voor het steeds drukker wordende verkeer te komen.

Het draait bij Talking Traffic allemaal om de beschikbaarheid van data en connectiviteit. De belangrijkste 3 pijlers van het partnership zijn:

  1. beschikbaarheid van slimme verkeerslichten
  2. beschikbaarheid van data en realtime verwerking hiervan tot bruikbare informatie voor weggebruikers
  3. gebruik van bestaande telecomnetwerken en connectiviteit via smartphones en navigatie

De nieuwe toepassingen kunnen weggebruikers en op termijn ook voertuigen onderweg voortdurend van actuele informatie voorzien. Ze kunnen zo tijdig en beter inspelen op het verkeer, wat goed is voor de doorstroming en de verkeersveiligheid. 

Intelligente verkeersregelinstallatie

Een belangrijk onderdeel van Talking Traffic is de ontwikkeling en landelijke uitrol van de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI). Dat zijn verkeerslichten die voortdurend in contact staan met het verkeer dat langskomt en op de actuele verkeerssituatie kunnen inspelen. Zo kan het verkeer op drukke momenten soepel doorstromen en hoeft een automobilist ’s avonds laat niet meer voor rood te wachten bij een leeg kruispunt.

Een ander voordeel is dat bepaalde verkeersstromen op aangeven van de betrokken wegbeheerder voorrang kunnen krijgen bij iVRI’s, waaronder bijvoorbeeld:

  • nood- en hulpdiensten
  • zwaar vrachtverkeer
  • fietsers
  • openbaar vervoer

De iVRI’s herkennen de betreffende verkeersstroom, zodat de verkeerslichten tijdig op groen springen.

Zuiniger rijden

Deze nieuwe ontwikkeling zorgt voor meer veiligheid en comfort in het verkeer. Voorrang voor bijvoorbeeld zwaar vrachtverkeer beperkt ook de start-stopbeweging, waardoor voertuigen zuiniger rijden, wat weer goed is voor de portemonnee en voor het milieu.

Uit onderzoek is gebleken dat iVRI’s op kruispunten jaarlijks zo’n 90 miljoen euro aan maatschappelijke kosten kunnen uitsparen.

Samenwerkende partijen

Talking Traffic is een partnership van: Be-Mobile, Dynniq, Ericsson, Flitsmeister, Ko Hartog Verkeerstechniek, KPN, Locatienet, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Mobiele TV NL, Royal HaskoningDHV, Siemens, Simacan, Swarco, Sweco, Vialis, Ziut, en ruim 60 publieke partners.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op talking-traffic.com.