Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021

Door de opkomst van nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van digitale technologieën verandert de industrie wereldwijd in een snel tempo. Daar moet Nederland tijdig op inspelen.

Smart Industry Fieldlabs gun

Ambitie van de Smart Industry Implementatieagenda

Om de digitalisering van de maakindustrie een impuls te geven is door FME, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer van Koophandel, Koninklijke Metaalunie en TNO de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021 opgesteld. De ambitie is dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft, waarmee de betrokken maakbedrijven ook een substantiële energie- en materiaal besparing realiseren. Met als resultaat: meer economische groei door het verhogen van de productiviteit, meer werkgelegenheid en aantrekkelijke banen, oplossen van maatschappelijke vraagstukken door bijvoorbeeld minder gebruik van grondstoffen en energie. 

De agenda bevat 5 actielijnen:

  1. Bedrijven aan de slag
  2. Fieldlabs
  3. Kennis
  4. Skills
  5. Digitale omgeving

Met in totaal negen versnellingsprojecten wordt een stevige impuls gegeven aan de uitvoering van de agenda.

Download de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021