Taskforce AI en AINED-coalitie

Nederland moet aan de slag met AI zodat we als land de boot niet missen op het wereldtoneel. De Taskforce AI, die is opgericht in navolging van het AINED-rapport, gaat ervoor zorgen dat de acties die noodzakelijk zijn om AI in Nederland naar een hoger niveau te tillen door middel van concrete doelen en acties ook echt worden uitgevoerd en dat er vanuit het bedrijfsleven en de wetenschap draagvlak komt voor de te formuleren Nationale AI-strategie.

Tijdens de pitch in het plenaire programma op het evenement Nederland Digitaal Dag van de Conferentie Nederland Digitaal, benadrukte de Taskforce AI:

  1. De sense of urgency voor verdere inzet in Nederland op AI want andere landen hebben stevige ambities;
  2. Een uitnodiging tot samenwerking met en tussen verschillende stakeholders waardoor onder andere investeringen, synergie en gecoördineerde acties worden gerealiseerd.

De Taskforce AI heeft al een aantal hele concrete resultaten geboekt. . Zo zijn er al 8 AI-onderzoekslabs opgericht door bedrijven en universiteiten en staan er nieuwe labs in de planning. Daarnaast vinden  sectorale bijeenkomsten plaats over zorg, energie, veiligheid en landbouw over hoe AI te benutten En er is een human capital aanpak in de maak om talent op te leden voor banen van morgen.

AI in Nederland wordt alleen naar een hoger niveau getild als private, wetenschappelijke en publieke partijen gezamenlijk aan de slag gaan. De Taskforce AI vraagt partijen dan ook actief om zich bij de coalitie aan te sluiten. Investeringen in AI zijn ook nodig. De overheid wordt daarom opgeroepen om te investeren in AI en de Taskforce AI spant zich daarnaast ook in voor meer private investeringen. Alle partijen spelen daarnaast een grote rol om ervoor te zorgen dat er een vraag gedreven implementatie van AI in Nederland plaatsvindt door ervoor te zorgen dat de maatschappij doordrongen raakt van de voordelen die AI biedt.