Versnelling digitalisering mkb

Voor veel mkb-bedrijven is het een grote stap om de kansen van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt hen simpelweg aan tijd, kennis en geld. Dure ICT-specialisten inschakelen of het eigen personeel bijscholen is geen optie. Daarom is op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’ gestart. In dit programma gaan mkb’ers aan de slag in zogenoemde ‘MKB-Werkplaatsen Digitalisering’.

Een MKB-Werkplaats Digitalisering brengt onderwijs en bedrijfsleven samen om het kleine, regulier mkb te helpen innoveren. Regulier mkb heeft personeel en bestaat al minimaal vijf jaar. In een MKB-Werkplaats kunnen ze terecht voor praktische ondersteuning en advies in hun bedrijf. Daarbij krijgen ze hulp van het (beroeps)onderwijs. Professionals in opleiding helpen hen bij een van de drie gebieden:

 • online sales & marketing
 • data
 • automatisering

Met behulp van een scan brengt de werkplaats de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen.

Criteria voor het opzetten van een werkplaats

Hoewel de werkplaatsen kunnen verschillen in keuze, aanpak en activiteiten zijn er een aantal vaste criteria waaraan ze moeten voldoen:

 • mkb-bedrijven in de groep van 2 tot 50 werknemers
 • faciliteren in bestaande of bewezen digitale technologieën:
  online marketing en sales, data, automatisering
 • voor en met ondernemers
 • co-creatie tussen diverse partijen
 • samenwerking tussen onderwijs en bedrijven
 • cofinanciering door regionale partijen

Wie zijn nodig en wat heb ik eraan?

Het opzetten van een werkplaats heeft naast de meerwaarde voor de ondernemer ook toegevoegde waarde voor de partijen die dit vanuit een publiek-private samenwerking doen. Onderstaande partijen zijn van belang bij het starten van een werkplaats:

 • Onderwijs
  Voordeel: Studenten doen relevante praktijkervaring op, ICT-opleidingen worden boeiender en er ontstaat een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
 • Gemeente, provincie
  Voordeel: Het draagt bij aan een toekomstbestendig mkb in de regio
 • Intermediairs zoals banken en ondernemersverenigingen
  Voordeel: Een succesvol mkb zorgt voor economische groei.
 • Expertbedrijven op het gebied van de betreffende technologie
  Voordeel: Ze krijgen hierdoor de kans producten en diensten te ontwikkelen voor deze nieuwe markt.

Voorbeelden uit de praktijk

 1. Platform Driven by Data helpt ondernemers om meer omzet te halen uit big data. De werkplaats is een samenwerkingsverband van:
  • VNO-NCW Brabant Zeeland
  • gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Jheronimus Academie of Data Science(JADS)
 2. De werkplaats Automatisering helpt metaalbedrijven met digitalisering van de boekhouding. Hierbij zijn onder andere bij betrokken:
  • Koninklijke Metaalunie
  • Nederland ICT
  • Kamer van Koophandel
 3. Werkplaats Online Ondernemen Groningen (WOO Groningen), waarin Groningse mkb-ondernemers online actief worden met hulp van studenten van:
  • roc Noorderpoort
  • Hanze Hogeschool
  • Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie

Neem contact op door een mail te sturen naar mkbversneller@pbt-netwerk.nl.