Versnelling digitalisering mkb

Voor veel mkb-bedrijven is het een grote stap om de kansen van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt hen simpelweg aan tijd, kennis en geld. Dure ICT-specialisten inschakelen of het eigen personeel bijscholen is geen optie. Daarom is op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’ gestart. In dit programma gaan mkb’ers aan de slag in zogenoemde ‘MKB-Werkplaatsen Digitalisering’.

Wat is een Digitale Werkplaats?

Een Digitale Werkplaats is een lokale publiek-private samenwerking van:

 • onderwijs
 • overheid
 • bedrijven

Een plek waar ondernemers, studenten en docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor oplossingen op het gebied van:

 • online sales & marketing
 • benutten van data
 • (kantoor)automatisering

Het is aan een Digitale Werkplaats zelf om te bepalen waar de focus op ligt.

De ondernemers krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo, mbo of het wo. Deze studenten staan onder begeleiding van docenten en experts. De studenten brengen met behulp van een scan de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen.

Voordeel van een Digitale Werkplaats

Ondernemers weten vaak niet welke innovatie hen het meeste rendement oplevert en bij wie ze voor een betaalbare oplossing kunnen aankloppen. Een publiek-private samenwerking, waarbij studenten de ondernemer helpen, is een succesformule. Een oplossing voor hun vragen moet laagdrempelig zijn, dichtbij en tegen schappelijke kosten. Daarom is de Digitale Werkplaats zo opgezet dat ondernemers en digitale specialisten (in spé) elkaar makkelijk weten te vinden.

Subsidieregeling en waar moet een Digitale Werkplaats aan voldoen?

Voor het opzetten van een werkplaats kan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maximaal 50% cofinanciering worden aangevraagd tot maximaal € 450.000 voor een periode van 3 jaar. Een betrokken onderwijsinstelling dient de aanvraag in. Om in aanmerking te komen voor financiering gelden een aantal criteria:

 • studenten uit mbo, hbo, wo helpen mkb-bedrijven met digitaliseringsvragen
 • er is sprake van een regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid
 • faciliteren in bestaande en bewezen digitale technologieën zoals online marketing en sales, data, (kantoor)automatisering

Waarom zou uw organisatie meedoen?

Een Digitale Werkplaats kan ondernemers het beslissende zetje geven. Voor deelnemende organisaties levert een Digitale Werkplaats ook voordelen op. Om een Digitale Werkplaats succesvol te maken, is de deelname van een divers aantal publieke en private organisaties heel belangrijk:

 • Onderwijsinstellingen
  Voordeel: studenten doen relevante praktijkervaring op, ICT-opleidingen en verwante opleidingen worden aantrekkelijker en er ontstaat een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
 • Gemeente, provincie
  Voordeel: het draagt bij aan een toekomstbestendig mkb in de regio.
 • Intermediairs zoals banken en ondernemersverenigingen
  Voordeel: een succesvol mkb zorgt voor economische groei.
 • Expertbedrijven op het gebied van de betreffende technologie
  Voordeel: ze krijgen zo de kans om in aanraking te komen met talentvolle studenten en de mogelijkheid producten en diensten te ontwikkelen voor deze nieuwe markt.

Belangrijke vraag is: waarom zou je een werkplaats opzetten? Een checklist:

 1. Is het mkb een aandachtspunt voor groei en werkgelegenheid in je regio?
 2. Merk je dat mkb’ers onvoldoende digitaliseren?
 3. Wil je ze daarbij ondersteunen omdat ze anders achter blijven?
 4. Zijn er in de regio onderwijsinstellingen met relevante opleidingen?

Voorbeelden uit de praktijk

 1. Digilab Flevoland

 2. Digilab Regio FoodValley

 3. Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen (DWAN)

 4. Digitale Werkplaats Drenthe

 5. Digitale Werkplaats Fryslan

 6. Digitale werkplaats Noordoost Brabant – dwnob
 7. Digitale Werkplaats Rivierenland (Tiel)
 8. Digitale Werkplaats Twente
 9. Mkb Datalab Limburg
 10. Mkb Digital Workspace (MDW)

 11. MKB Digiwerkplaats regio Haaglanden

 12. MKB Digiwerkplaats Rijnmond

 13. Movedigi – Digitale Werkplaats Zwolle

 14. Mijn Digitale Werkplaats Drechtsteden

 15. Werkplaats Digitaal Ondernemen Noord Holland Noord

 16. Werkplaats Online Ondernemen Groningen (WOO Groningen)

 17. Digitale Werkplaats Utrecht

 18. Digitale Werkplaats West Brabant

 19. Digitale Werkplaats Midden- en Zuidoost-Brabant

 20. Cleantech Regio+ - DWC+

Meer informatie

Neem contact op door een mail te sturen naar mkbversneller@pbt-netwerk.nl.