Weer meer websites en e-mails overheid beter beveiligd

Overheidswebsites en overheids-e-mail maken meer en meer gebruik van standaarden voor informatieveiligheid zoals bijvoorbeeld HTTPS. Vooral met e-mailstandaarden zijn flinke sprongen gemaakt. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Meting Infomatieveiligheidstandaarden van Forum Standaardisatie.

Forum Standaardisatie magazine

Burgers en ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat gegevensuitwisseling met de overheid en tussen overheden veilig verloopt. In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is afgesproken om met behulp van moderne internetveiligheidstandaarden websites en e-maildomeinen beter te beveiligen. Onderdeel hiervan is ook de juiste configuratie van deze standaarden. Het Forum Standaardisatie monitort elk half jaar de voortgang van deze afspraken.

Meting begin 2019

De nieuwe Meting Informatieveiligheidstandaarden toont de stand van zaken met betrekking tot de adoptie van standaarden voor veilige overheidswebsites en e-mail begin 2019. Ook zijn in de meting de individuele testresultaten van 563 domeinnamen van overheidsorganisaties terug te vinden. Lees voor een interactief overzicht van de onderzoeksresultaten het digitaal magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden begin 2019.

Forum Standaardisatie meting begin 2019 quotes