Prinsjesdag: belangrijkste plannen digitalisering

Tijdens Prinsjesdag zijn er een aantal plannen bekend gemaakt die betrekking hebben op Nederland Digitaal. Hieronder vindt u deze onderwerpen.

Prinsjesdag

Betere digitale dienstverlening door de overheid

Het kabinet wil dat de digitale dienstverlening van de overheid voor zoveel mogelijk mensen te gebruiken is. En dat de diensten van de overheid goed aansluiten op wat mensen nodig hebben. Bijvoorbeeld:

Mensen moeten hun eigen persoonsgegevens makkelijker digitaal kunnen delen met andere organisaties buiten de overheid. Bijvoorbeeld inkomensgegevens die de Belastingdienst heeft naar een bank doorsturen voor een hypotheek. Het programma Regie op Gegevens krijgt in 2020 € 2,5 miljoen voor de ontwikkeling van goede spelregels hiervoor. Bijvoorbeeld om te zorgen dat het delen makkelijk is en de privacy beschermd is.

Voor mensen die niet digitaal willen of kunnen communiceren met de overheid komen er bijvoorbeeld de volgende oplossingen:

  • In 2020 trekt het kabinet € 8,4 miljoen uit om het makkelijker te maken iemand anders te machtigen. Dat betekent dat die persoon toestemming krijgt om de overheidszaken van een ander te regelen.
  • Er komen volgend jaar nog meer Informatiepunten Digitale Overheid bij. Mensen kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld zorg, huurtoeslag, DigiD of het betalen van verkeersboetes. In 2020 is hiervoor € 2,5 miljoen beschikbaar. In 2019 werden er al 15 van zulke adviespunten geopend. Ook via de Alliantie Digitaal Samenleven werken overheden en bedrijven samen om Nederland digitaal vaardiger te maken.

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops: “Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben.”

IT-beheer en informatiebeveiliging Rijksoverheid

Er gaat in 2020 € 2,8 miljoen extra naar ICT-beheer bij de Rijksoverheid. Het kabinet wil hiermee een betere informatiebeveiliging bereiken. En het Rijks-ICT-dashboard verbeteren. Dat is een website waarop informatie over alle grote ICT-projecten van het Rijk te vinden is.