Extra impuls van 1,193 miljard euro voor digitalisering vanuit Nationaal Groeifonds

Voor kunstmatige intelligentie, infrastructuur voor gezondheidsdata, quantumtechnologie, infrastructuur voor een Leven Lang Ontwikkelen en digitale leer- en hulpmiddelen en ICT voor het onderwijs komt vanuit het Nationaal Groeifonds 1,193 miljard euro beschikbaar. Het gaat om de bekostiging van 5 voorstellen (toekenning en reservering) voor onderzoek en innovatie en voor kennisontwikkeling.

Toekenning Nationaal Groeifonds

De vijf toegekende voorstellen zijn:

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

1. AiNed

Een investeringsprogramma om de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie te benutten voor de Nederlandse economie en samenleving.

De investering uit het Groeifonds in het project is maximaal € 276 mln.

Een toekenning van € 44 mln, een voorwaardelijke toekenning van € 44 mln en een reservering van € 188 mln.

2. QuantumDeltaNL

Het project richt zich op het versterken van Nederlandse quantumsector. Deze technologie kan van grote betekenis zijn voor vergroting van de rekenkracht. Zo kunnen  mogelijk communicatie en netwerken tot stand gebracht worden die vele malen veiliger zijn dan de huidige middelen.

De investering uit het Groeifonds bedraagt maximaal € 615 mln.

Een toekenning van € 54 mln, een voorwaardelijke toekenning van € 228 mln, en een reservering van € 333 mln.

3. Health-RI

Het project heeft als doel om gebruik van data op het gebeid van gezondheid te stimuleren en standaardisatie te bevorderen tussen Nederlandse zorginstellingen, kennisinstellingen en bedrijven. Daardoor wordt onder andere betere diagnose mogelijk.  

De investering uit het Groeifonds bedraagt maximaal € 69 mln.

Een voorwaardelijke toekenning van € 22 mln en een reservering van € 47 mln.

Kennisontwikkeling

4. Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

Dit project stelt voor om te investeren in onder meer in het personaliseren van een digitaal scholingsoverzicht en een proef met ontwikkeladviezen voor praktisch opgeleide mensen. Het doel is om bij te dragen aan het vergroten en actueel houden van kennis en vaardigheden voor betere kansen op de arbeidsmarkt.

Het Nationaal Groeifonds investeert in bovenstaande onderdelen, maximaal voor 90 mln.

Een voorwaardelijke toekenning van € 45 mln voor het digitaal scholingsoverzicht en een reservering van € 45 mln voor de pilot ontwikkeladviezen.

5. Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs.

Dit project stelt voor te investeren in digitale leer- en hulpmiddelen en ICT om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Bijvoorbeeld in een Nationaal Onderwijslab waar prototypes ontwikkeld worden voor verdere opschaling.

De investering uit Het Nationaal Groeifonds bedraagt maximaal € 143 mln.

Het gaat om € 80 mln voorwaardelijk toekenning voor het Nationaal Onderwijslab en € 63 mln aan reserveringen voor het opschalen van kansrijke prototypes.

Meer informatie

Kijk voor alle gehonoreerde projecten en meer informatie over het Nationaal Groeifonds op www.nationaalgroeifonds.nl.