Rijksoverheid test het versturen van e-facturen

Ondernemers die goederen of diensten leveren aan de Rijksoverheid en daarvoor de rekening sturen, doen dat met een elektronische factuur (e-factuur). Maar behalve ontvangen, wil de Rijksoverheid ook e-facturen gaan versturen.

Illustratie bij artikel e-facturen

Om dit mogelijk te maken moet er meer inzicht in processen en systemen komen. Daarom is begin maart een proef gestart waarin het verzenden van e-facturen centraal staat. Voor zowel het ontvangen als verzenden van e-facturen wordt gebruik gemaakt vanĀ Peppol: een digitale infrastructuur en internationaal afsprakenstelsel waarmee organisaties eenvoudig en veilig elektronische berichten (waaronder facturen) kunnen uitwisselen, vanuit hun eigen boekhoud-softwarepakket.