Informatiebijeenkomst ontwikkeling normen ‘toestemming’, ‘identificatie & authenticatie’ en ‘lokalisatie’ zorgsector

Gegevensuitwisseling in de zorg kan voor unieke uitdagingen zorgen. Onder het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) worden drie nieuwe normen gesteld: ‘toestemming’, ‘identificatie & authenticatie’ en ‘lokalisatie’. Belanghebbende partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst.

Logo Nederlandse Norm
Beeld: ©Nederlandse Norm

Het vastleggen en uitwisselen van gegevens is cruciaal voor het leveren van goede zorg. Op 18 mei 2022 organiseert NEderlandse Norm (NEN) een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van deze nieuwe normen.